Machine bolts

MACHINE_BOLT
  • MACHINE_BOLT
  • machine-bolts.jpeg
3/8" Diameter 4,250 lbs - Minimum Tensile Strength
Item Code Description Length Thread Length
AIMB38412 3/8" X 4-1/2" MACHINE BOLT 4-1/2" 3"
AIMB38005 3/8" X 5" MACHINE BOLT 5" 3"
AIMB38512 3/8" X 5-1/2" MACHINE BOLT 5-1/2" 3"
1/2" Diameter 7,800 lbs - Minimum Tensile Strength
Item Code Description Length Thread Length
AIMB12005 1/2" X 5" MACHINE BOLT 5" 3"
AIMB12006 1/2" X 6" MACHINE BOLT 6" 3"
AIMB12007 1/2" X 7" MACHINE BOLT 7" 3"
AIMB12008 1/2" X 8" MACHINE BOLT 8" 4"
AIMB12010 1/2" X 10" MACHINE BOLT 10" 4"
AIMB12012 1/2" X 12" MACHINE BOLT 12" 6"
AIMB12014 1/2" X 14" MACHINE BOLT 14" 6"
AIMB12016 1/2" X 16" MACHINE BOLT 16" 6"
5/8" Diameter 12,400 lbs - Minimum Tensile Strength
Item Code Description Length Thread Length
AIMB58005 5/8" X 5" MACHINE BOLT 5" 3"
AIMB58006 5/8" X 6" MACHINE BOLT 6" 6"
AIMB58007 5/8" X 7" MACHINE BOLT 7" 4"
AIMB58008 5/8" X 8" MACHINE BOLT 8" 4"
AIMB58009 5/8" X 9" MACHINE BOLT 9" 4"
AIMB58010 5/8" X 10" MACHINE BOLT 10" 6"
AIMB58012 5/8" X 12" MACHINE BOLT 12" 6"
AIMB58014 5/8" X 14" MACHINE BOLT 14" 6"
AIMB58016 5/8" X 16" MACHINE BOLT 16" 6"
AIMB58018 5/8" X 18" MACHINE BOLT 18" 6"
AIMB58020 5/8" X 20" MACHINE BOLT 20" 6"
AIMB58022 5/8" X 22" MACHINE BOLT 22" 6"
AIMB58024 5/8" X 24" MACHINE BOLT 24" 6"
AIMB58026 5/8" X 26" MACHINE BOLT 26" 6"
AIMB58028 5/8" X 28" MACHINE BOLT 28" 6"
AIMB58030 5/8" X 30" MACHINE BOLT 30" 6"
AIMB58032 5/8" X 32" MACHINE BOLT 32" 6"
AIMB58036 5/8" X 36" MACHINE BOLT 36" 6"
3/4" Diameter 18,350 lbs - Minimum Tensile Strength
Item Code Description Length Thread Length
AIMB34006 3/4" X 6" MACHINE BOLT 6" 4"
AIMB34008 3/4" X 8" MACHINE BOLT 8" 4"
AIMB34010 3/4" X 10" MACHINE BOLT 10" 6"
AIMB34012 3/4" X 12" MACHINE BOLT 12" 6"
AIMB34014 3/4" X 14" MACHINE BOLT 14" 6"
AIMB34016 3/4" X 16" MACHINE BOLT 16" 6"
AIMB34018 3/4" X 18" MACHINE BOLT 18" 6"
AIMB34020 3/4" X 20" MACHINE BOLT 20" 6"
AIMB34022 3/4" X 22" MACHINE BOLT 22" 6"
AIMB34024 3/4" X 24" MACHINE BOLT 24" 6"
AIMB34026 3/4" X 26" MACHINE BOLT 26" 6"
AIMB34028 3/4" X 28" MACHINE BOLT 28" 6"
7/8" Diameter 25,400 lbs - Minimum Tensile Strength
Item Code Description Length Thread Length
AIMB78012 7/8" X 12" MACHINE BOLT 12" 6"
AIMB78014 7/8" X 14" MACHINE BOLT 14" 6"
AIMB78016 7/8" X 16" MACHINE BOLT 16" 6"
AIMB78018 7/8" X 18" MACHINE BOLT 18" 6"
AIMB78020 7/8" X 20" MACHINE BOLT 20" 6"
AIMB78022 7/8" X 22" MACHINE BOLT 22" 6"
AIMB78024 7/8" X 24" MACHINE BOLT 24" 6"
AIMB78026 7/8" X 26" MACHINE BOLT 26" 6"
AIMB78028 7/8" X 28" MACHINE BOLT 28" 6"
AIMB78030 7/8" X 30" MACHINE BOLT 30" 6"
AIMB78032 7/8" X 32" MACHINE BOLT 32" 6"
AIMB78034 7/8" X 34" MACHINE BOLT 34" 6"
AIMB78036 7/8" X 36" MACHINE BOLT 36" 6"